Handelsbetingelser

Kontingent betales for et kalenderår ad gangen.
Betaling sker senest 1. februar, eller ved indmeldelse.
Kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse.
Såfremt indbetalingsfristen ikke overholdes, vil medlemskab ophøre, og man deaktiveres i medlemslisten.