Handelsbetingelser

Kontingent betales for et kalenderår ad gangen.
Betaling sker medio februar, eller ved indmeldelse.
Kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse.
Såfrem indbetalingsfristen ikke overholdes, vil medlemskab ophører, og man deaktiveres i medlemslisten.