Både:

Ingen roklub uden både!

Da Præstø Roklub skulle starte i 1952, fik vi de godt brugte 4-åres inriggere ”ÆGIR” og ”UFFE” fra Roklubben Stevns og Roklubben Viking, og fra Vordingborg Roklub fik vi 4 årer. Senere samme år blev den brugte 2-åres inrigger ”HUGIN” anskaffet. Fra 1956 nævnes ”KULSOEN”, der var en 2-åres inrigger.

Med indtægter fra papirindsamlingerne fik Præstø Roklub råd til at købe en helt ny 4-åres inrigger i 1956. Den blev døbt ”SVEND GØNGE” af Børge Johansen, formanden fra Vordingborg Roklub, fordi han havde været en god støtte, da Præstø Roklub skulle oprettes i 1952.

I 1958 blev 2-åres inriggeren ”IB” købt, og den blev døbt af overretssagfører Dambæk.

I 1959 blev der købt en kaproningsbåd, en 4-åres inrigger, som under stor festivitas blev døbt ”ANDERS LASSEN” af godsejer Emil Lassen fra Bækkeskov. Båden blev opkaldt efter hans søn, der var en højt dekoreret frihedskæmper, som mistede livet i Italien under 2. verdenskrig. ”Anders Lassens” dåb blev noget af en mediebegivenhed, hvor både aviser og Billedbladet dækkede begivenheden. (I 1962 fik vi også en meget stor pengegave til byggefonden fra kaptajn Lassen. Et beløb der svarede til to gange bådens pris!)

I 1961 blev singlesculleren ”NYSØ” døbt af fru Birgitte Stampe Holst fra Nysø, som forærede klubben en ny flagstang.

Til 10 års jubilæet i 1962 havde vi igen båddåb. Dobbeltsculleren ”STOREHOLM” blev døbt af en repræsentant fra Præstø Handelsstandsforening, og singlesculleren ”LILLEHOLM” blev døbt af en repræsentant fra Præstø Borger- og Håndværkerforening.

I 1963 blev der købt en brugt 2-åres langtursbåd, som blev døbt ”PRÆSTØ” af Aksel Svensson, som havde solgt os den til en meget favorabel pris. Den blev solgt videre i 1976.

 I 1965 købte vi 4-åres inriggeren ”FED”, som blev døbt af urmager Christiansen, der havde givet en del af bådens pris.

I 1965 fik vi også en singlesculler, som blev døbt ”MÅGEN” af Niels Engelbredt, som gav os 200 kr. og 8 bådfondsbeviser.

I 1967 fik vi plastbåden ”TERNEN”, som blev døbt af købmand Povl Fog den 27. maj.     

I 1967 købte vi den klinkbyggede singlesculler ”DASHOLM

I 1969 købtes motorbåden ”SÆLHUNDEN”, som blev døbt af Poul Thorborg.

I 1970 købte vi dobbeltsculleren ”MADERNE

I 1970 købte vi den 4-åres outrigger ”PALLE”, men den blev solgt til Vejle Roklub i 1971, da der kun var roet få kilometer i den.

I 1971 købes igen en singlesculler, men dåben udførtes først året efter, da båden var blevet beskadiget og skulle repareres først. Præstø Roklubs formand Emil Lysdahl døbte båden ”TAM” til 20 års jubilæet i 1972.

I 1973 fik vi langtursbåden, den 2-åres inrigger ”FREDERIKSMINDE”. Præstø Borger- og Håndværkerforening havde valgt dette navn, fordi pengene til båden havde foreningen fra salget af ”Mindet”. Johannes Wünsche døbte båden.

I 1975 købte vi singlesculleren ”RYLEN”. Den blev døbt af redaktør Alfred Beckmann ”som værdig repræsentant for giveren af gammelt papir og i øvrigt for alle udenforstående, der hjælper klubben med papirindsamlingerne”.

I 1977 blev der tredobbelt dåb ved Præstø Roklubs 25 års jubilæum:    Langtursbåden i glasfiber, den 2-åres inrigger ”PRÆSTØ”, blev døbt af formanden Knud Hansen fra Præstø Borger- og Håndværkerforening, der havde sponseret båden. Toerkajakken  ”S.D.S” blev døbt af sparekassebestyrer Hans Sølvhøj med ønsket ”Sejl Den Sikkert”. Sparekassen S.D.S. havde givet et beløb til toerkajakken. Enerkajakken ”PONDUS” blev døbt af bankdirektør C.O. Petersen. Banken havde givet et beløb til enerkajakken.

I 1980 købes singlesculleren ”SVANEN”, der blev døbt af Poul Thorborg. Præstø Borger- og Håndværkerforening havde givet et meget stort beløb til den.

 Til Præstø Roklubs 35 års jubilæum i 1987 blev den nye langtursbåd døbt ”K.B” af Ib Striboldt, formand for Sjællandskredsen i DFfR. Båden er opkaldt efter K.B. Johansen, der har haft stor betydning for Præstø Roklub gennem mange år.

I 1988 købte vi vores bådtrailer, så vi havde mulighed for at komme ud på andet vand med vores både. Nogle af pengene fik vi fra forsikringen, der havde erstattet de stjålne pokaler, men vi fik lov til at beholde pengene, da pokalerne kom tilbage.

I 1993 købte vi ”TERNEN”, en ny dobbelt trimmy, som blev døbt af Susan Sparre.

I 1994 fik vi den brugte 4-åres inrigger ”ANTON” fra Roklubben Furesøen.

Den 20. juni 1998 hentede vi i Kerteminde den 2-åres inrigger ”LÜBECK”, der dengang tilhørte Die Dänemarksfahrer. Den havde været udstationeret i Tange Roklub og herefter i Præstø Roklub, som fra denne dag også måtte benytte båden. Det var første gang, at bådtraileren krydsede den nye Storebæltsbro.

I 1999 købte vi 4 fjordkajakker, og i 2000 købte vi 3 havkajakker.

I november 2001 købte vi ”LÜBECK”.

I 2008 blev en kajak døbt ”RØDSPÆTTEN”, fordi den er rød og som en fisk i vandet. Tuborgs Grønne Fond havde givet 9.400 kr.

I 2009 blev ”HAVØRNEN” døbt af filialbestyrer Hanne Merethe Andersen. Hun medbragte lækre ro-lader til kaffen. Båden var bl.a. doneret af Nordeafonden. Desuden var der solgt bådfondsbeviser for 25.000 kr.

I 2015 blev plastbåden ”Præstø” solgt til Humlebæk Roklub.

I 2016 blev 4-er coastalbåden ”SNAPHANEN” døbt af 60års jubilaren Carlo Olsen. Lions havde doneret et fint tilskud til båden.

I 2018 blev alle kajakker solgt til klubmedlemmer.

I 2019 blev 2-er coastalbåden, af fabrikanten Ave, døbt ”KULSOEN” af P.R.´s formand Finn Snedker. Velux Fonden havde givet penge til båden.

Sæson 2021 bød på to nye både. Først en 1-er coastalbåd, fra Liteboat. Den blev døbt "MARSVINET".
Derefter blev der købt en 2-er coastalbåd. Ligeledes fra Liteboat. Den blev døbt "DELFINEN".
Bådene blev købt for midler fra DGI, DIF og Johannes Fog fonden.

Klubhus:

 

Fra 1952-1954 var Præstø Roklubs tilholdssted "Grisegården" på Præstø Sejlklubs område.
Når man kom fra søsiden, så man kun en vimpel og et par både under en presenning og snehegn rundt om.
"Det var det hele", fortalte Gunver Johansen, der sammen med sin mand, Børge Johansen fra Vordingborg Roklub, besøgte Præstø Roklub i 1952.
Den 3. juni 1954 blev det besluttet på en ekstraordinær generalforsamling, at bygge et klubhus.
Den velbeliggende grund blev stillet til rådighed af Præstø kommune.
I løbet af sommeren blev grunden fyldt op, og den 8. juni startede arbejdet på det røde klubhus i træ. Den 13. november1954 blev vores første klubhus indviet under festllige former.
Klubhuset lå dog stadig så lavt, at vandet flere gange om året kunne stå 1/2 til 3/4 meter op i klubhuset.
Da Præstø Roklub fik stadig flere medlemmer og flere både, blev pladsentrang.
Man begyndte, at bygge det første murede klubhus i 1963, og den 5. juni 1964 blev klubhuset indviet med en fest.
Efterhånden blev det nødvendigt, at bygge en bådhal for, at kunne opbevare det dyre materiel forsvarligt. De sanitære forhold var heller ikke tidssvarende, så det første murede klubhus blev ombygget samtidig med, at bådhallen blev bygget.
Det gamle røde træhus måtte vige pladsen for den nye bådhal.
Ved 30 års jubilæet den 28. maj 1982 blev den nye bådhal og ombygningen indviet.
Vi havde håbet på, at få mulighed for endnu en ombygning med bl.a. et bedre samlingsrum eller en udestue til 50 års jubilæet.
Erik Gamst havde lavet meget flotte tegninger hertil, men klubbens resurser rakte desværre ikke til dette projekt. Vi må indtil videre fortsætte i den nuværende opholdsstue, som bliver renoveret.
Opholdsstuen blev renoveret efter oversvømmelse i 2017. 

Formænd:

 

1952 Emil Lysdahl Nielsen

1954 Helge Jørgensen

1956 K.B. Johansen

1960 E. Eriksen

1961 K.B. Johansen

1967 Niels J. Hansen

1969 Axel Bo Jensen

1971 (6. feb.) K.B. Johansen

1971 (30. okt.) Ove Henrik Andersen

1973 Niels Svenningsen

1974 K.B. Johansen

1978 Jens Olav Hansen

1980 K.B. Johansen

1991 Jørgen Clemmensen

1992 Jens Sparre

1996 Poul Hjorth

2003 Birgitte Nejbjerg

2006 Finn Snedker

2011 Jesper Ravnsbjerg Hansen

2013 Martin Poulsen

2016 Mai-Britt Bille

2017 (26. marts) Finn Snedker 

Data samlet af Tove Hjort.