Udlån af både og lån af roklub.

Medlemmer fra andre roklubber er velkommen til, at låne vores materiel og klubhus.
Priser:
  • 2 åres inrigger pr. dag: 150 kr.
  • 4 åres inrigger pr. dag: 225 kr.
  • C2x coastal pr. dag: 150 kr.
  • C4x coastal pr. dag: 225 kr.
  • Overnatning pr. person: 50 kr.
Navne på ansvarlige langtursstyrmænd, samt betaling, skal være Præstø Roklub i hænde inden ankomst.
Konto nr. 6140 0004312862
.
Kontakt "Klik her"