Kontrolleret sæson start

21. april 2020 21:35 , af Poul Bramsen

Kære medlemmer

På baggrund af DFfR’s udmelding om en forsigtig og kontrolleret sæsonstart, har bestyrelsen besluttet, at roning i Præstø Roklub er muligt. Dog i meget begrænset omfang.

DFfR’s retningslinjer skal gennemlæses og overholdes.
De kan læses her:
https://roning.dk/nyheder/begraenset-mulighed-for-roning-paa-vand-fra-den-21-april-under-forudsaetning-af-at-myndighedernes-anbefaling-overholdes/

Regler for at komme til roning:

 • DFfR’s retningslinjer skal være læst og forstået.
 • Indskrivning i Rokort og rigning af båd er tilladt i båd hal. Al anden ophold i klubhus er ikke tilladt.
 • Omklædning, bad og toiletbesøg er ikke tilladt i klubhus.
 • Bådhold skal aftales hjemmefra. Brug medlemsliste på hjemmeside.
 • Kun faste bådhold må ro sammen.
 • Der må kun opholde sig ét bådhold ad gangen ved klubben.
 • Er der et bådhold ved klubben ved ankomst, ventes der i god afstand indtil klubben er ledig.
 • Der må ikke skiftes plads i bådene.
 • Alle skal medbringe håndsprit til eget brug.
 • Redningsveste skal bæres under rotur. Derefter er redningsvest personlig, og tages med hjem til låns. Vest nr. og medlems navn noteres på liste.
 • Efter endt rotur, skal materiel rengøres med rengøringsmiddel. Orienter jer på linket til DFfR eller se instruktion i roklubben. Rengørings materiel er i roklubben.

Det er styrmandens ansvar, at ovenstående regler overholdes.
Reglerne for roning er foreløbig gældende til 10. maj.
Ergometer roning er ikke tilladt.

Roning er kun tilladt i følgende både:

 • Frederiksminde
 • Rügen
 • Lübeck
 • Kulsoen
 • EDON bådene
 • Virus bådene
 • Ternen
 • Peri

Vi har, som bekendt, udskiftet vores ro protokol med Rokort. Det var planen, at der skulle have været instrueret i dette inden standerhejsning. Dette har ikke været muligt, grundet vores nuværende situation.
Rokort er ligetil at bruge. Men kommer der spørgsmål, kan Poul B. kontaktes på 27614536. Alternativt kan ro ture noteres i nød ro protokol, som ligger ved computeren.

Standeren er hejst, godt nok uden lagkage, og roning er tilladt, efter ovenstående regler, fra mandag den 27. april kl. 8:00.

I ønskes alle en god ro sæson af bestyrelsen, som svarer på de spørgsmål I må have.