Ordinær generalforsamling 2020

12. januar 2020 17:20 , af Poul Bramsen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.
Onsdag den 29. januar kl. 18:30 i Roklubben.
Dagsorden ifølge vedtægter:
Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Udvalgenes beretning.
Valg af formand. 
 - Finn Snedker. Modtager genvalg.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
 - Poul Bramsen. Modtager genvalg.
 - Jesper Ravnsbjerg Hansen. Modtager ikke genvalg.
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Valg af 1 revisor.
Valg af 2 revisor suppleanter.
Fastsættelse af kontingent.
Indkommen forslag. Vedlægges indkaldelse.
Eventuelt.

Roklubben er vært ved lidt ost og rødvin.

Vedlagt: Forslag til vedtægtsændring