Roning

11. juni 2020 16:15 , af Poul Bramsen

Kære Alle

Det er en stor glæde at meddele at vi nu kan åbne mere op og nærme os det normale. Det er dog stadig vigtigt at vi overholder de restrektioner, der er kommet i den 9/6.

AFSTAND  - RENGØRING – AFSPRITNING – BÅDVASK

Det bliver med begrænsede antal personer i klublokale, da der stadigvæk skal være afstand. Omklædning og bad med begrænsede antal personer. Max 4 personer af gangen. Bad, toiletter og klublokale skal rengøres / sprittes af efter brug hver gang.

Vi skal også gøre væsentlig mere rent end vi plejer. Der bliver sat sprit automat op ved døren til klublokalet, og der må kun bruges papir håndklæder.

Der vil blive åbnet på fredag den 12. juni fra morgenstunden, efter en grundig hovedrengøring. Alle der har lyst bedes melde sig. Ansvarlig for rengøringen bliver Lis Bryde.

Alle bedes venligst læse de retningslinjer på vores hjemmeside eller roning.dk

Jeg vil gerne rose alle, at indtil nu er det gået rigtigt godt med at overholde reglerne. Lad os vise hindanden, at vi også kan klare det sidste nyk.

Vi åbner på mandag den 15. juni for åben roning mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 8:00.

Vi åbner for klubaften tirsdage, hvor vi starter med roning kl. 18:30, og kaffe kl. 20:00 hvor vi må finde ud af, at fordele os ude og inde på grund af begrænsninger. Tirsdag den 16. juni er klubben vært ved kaffe og lagkage.

De andre aftener opfordrer vi jer til at lave aftaler med jeres ro kammerarter. Brug eventuelt de hold i har roet med.

Bord/bænkesæt udendørs max 4 personer pr. bord, samt 1m afstand mellem deltagerne.

Der bliver mulighed for indendørs motion i meget begrænset omfang. Der vil være 5 romaskiner og 1 motionscykel, som skal afsprittes hver gang efter brug. I klublokalet vil der være afmærkninger på gulvet som skal overholdes.

Vi starter ro spinning, indendørs med begrænsninger. Første gang mandag den 15. juni. Tilmelding på hjemmesiden.

Mandage kl. 17-18 v/ Finn. Onsdage kl. 17:30  - 18:30  v/ Martin.

Det kræver en større rengøring af maskiner, så der skal mødes 15 minutter før start og forvent 15 minutter efter endt roning.

Vi sætter gang i fælles roning med vores venskabsklubber.

Sct. Hans er aflyst men vi deltager i et arrangement der er arrangeret af børnehuset i Præstø. Nærmere følger på et opslag.

Vi vil bestræbe os på, at vi i fælleskab vil få gang i det sociale klubliv. Spørgsmål rettes til bestyrelsen eller undertegnede.

Med ønsket om en rigtig god sæson, trods corona.

På bestyrelsens vegne

Finn Snedker

Formand