Svømning

4. december 2018 15:46 , af Poul Bramsen

Præstø Roklubs medlemmer kan benytte Bosei svømmehal om onsdagen kl. 19.
Dette for, at medlemmer kan vedligeholde deres svømmefærdigheder, og aflægge svømmeprøve.

Ved ankomst henvender den enkelte Præstø roer sig til svømmevagten og oplyser navn og medlemsnummer.
Der afregnes efter hver gang med klippekort. Ansvarlig er Flemming.
Svømmevagten servicerer PR med denne ordning, men kun på nævnte dag og tidspunkt.

Krav til svømmeprøve:
Roning i inrigger/coastal 300 m.
Roning i scullere 600 m.
Påføre sig redningsvest efter at have svømmet og trådt vande i 1 min.
Roeren aftaler selv prøven med svømmevagten om onsdagen i Bosei.